Acte necesare

Pentru inscrierea in scoala sunt necesare urmatoarele documente:

  • carte de identitate sau buletin de identitate al cursantului;
  • cazier judiciar eliberat de orice sectie de politie cu mentiunea „Examen Auto„;
  • fisa medicala;
  • test psihologic;
Pentru sustinerea examenului auto teoretic si practic:
  • fisa scolarizare eliberata de catre scoala de soferi;
  • cererea de prezentare examen;
  • cazier judiciar;
  • chitanta pentru taxa permis in valoare de 89 lei;
  • copie CI/BI al cursantului;
  • viza medicala;

Formular pentru inscriere rapida